Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

Pátrači prvej triedy mali na hodine prvouky, vypátrať aké chute sa ukrývajú v jednotlivých farebných hrnčekoch a zistiť aký predmet sa ukrýva pod jednotlivými číslami v Mystery boxe. Precvičili si tak zmysly chuť a hmat. Nedali sa zahanbiť ani pri úlohach zameraných na sluch a všetky zvuky ako otváranie dverí, šušťanie papierom, otváranie okna, klopanie na tabuľu… správne určili. Zrak a pamäť si overili v hre “Šesť vecí pod vankúšom“, kde si mali všimnúť a zapamätať všetky ukryté predmety a potom ich skúsiť nakresliť. Hodina sa nám všetkým páčila.
— Iveta Brejčáková