Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Súkromné gymnázium v Poprade tento rok oslávilo Medzinárodný deň študentstva. Jedinečný náučný program bol vytvorený s pomocou odborníkov z okresu Poprad, zapojili sa aj niektorí rodičia našich študentov.
Študentský parlament tentoraz ponúkol na výber päť prednášok zameraných na rôzne zaujímavé témy. Psychologička Mgr. Simona Tatliak rozprávala so študentmi o tom, ako sa stať psychológom. Maroš Akuratný upriamil vo svojom vstupe pozornosť na reklamu, pán Štefan Hudáč hovoril o IT technológiách a ich prosperite. Fotograf Róbert Kočan prezentoval fotografiu ako umelecké dielo a pani Mgr. Jana Lajošová sa so študentmi zamýšľala nad silou koučingu. Keďže išlo o naozaj aktuálne témy, pre študentov Life Academy nebolo jednoduché vybrať si.
Prednášky boli vedené formou diskusií a workshopov, na ktorých sa žiaci dozvedeli a naučili veľa nových vecí, ktoré im pomôžu pri realizovaní svojho potenciálu.
Chceli by sme sa ešte raz veľmi pekne poďakovať prednášajúcim za kvalitné prezentácie a ochotu podieľať sa na zveľaďovaní vzdelania. Našim hosťom prajeme veľa úspechov a dúfame, že sa ešte niekedy stretneme pri organizácii podobných podujatí.
— LA