Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

Netradičná angličtina Námorníkov v Legovni preverila konverzáciu a neskôr aj praktické zručnosti technického smeru. Žiaci mali za úlohu z Lego kociek zostrojiť kolotoč. Spolupracovali vo dvojiciach a všetkým sa na koniec vďaka motorčeku podarilo kolotoč “oživiť” a poriadne legopanáčikov povoziť.
— Mariana Červeňová