Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Pozorovatelia sa vybrali zistiť ako vyzerajú obrázky pred tým, než sa použijú ako ilustrácia do knihy. Mali sme možnosť porovnať originálne predlohy s ilustráciami použitými v knihe. Obdivovali sme prácu Janky Kalixovej, ktorá ilustrovala detskú knihu Lara a nebo. Svoje dojmy sme si vymenili v pizzerii, kde sme si dobre pochutnali.
— Eva Mýtniková