Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Ako ste určite postrehli, minulý pondelok sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením.
Na Súkromnom gymnáziu v Poprade sa konal už 12. ročník tejto populárnej súťaže, na ktorej sa tentoraz zúčastnilo spolu 36 žiakov. Najväčší záujem prejavila 3. A, z ktorej reprezentovali triedu 12 šikovní študenti.
Aj v tejto súťaži sa ukázalo, že kto veľa číta, má lepšiu slovnú zásobu. Študentom odporúčame zaujímať sa o anglickú literatúru v pôvodnom znení, aby nadobudli lepší cit pre jazyk.
Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme a postupujúcim do krajského a okresného kola (kategórie 1C a 2C1) prajeme veľa šťastia pri reprezentácii Life Academy.
Lucia Luxová (tercia) — kategória 1B
Lenny Simora (sekunda) — kategória 1C
Amir Saade (4.A) — kategória 2C1
Caroline Halcin (2.A) — kategória 2C2
— LA