Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Poprad, v ktorom žijeme, je krásne mesto navštevované množstvom slovenských, ale aj zahraničných turistov. Vedenie mesta sa ho preto neustále snaží vylepšovať, aby bolo moderné a atraktívne. Vytvorili koncept s názvom Smart city, ktorý sa snaží zaviesť do našich ulíc nové technológie. Keďže aj naša škola drží krok s dobou a zaujíma sa o inovácie, pozvali sme si na prednášku viceprimátora Popradu Mgr. Igora Wzoša, aby nám priblížil túto pre nás doteraz neznámu tému. Všetky nápady, ktoré vzišli z tohto projektu od zriadenia parkov až po pouličné lampy so zabudovanou nabíjačkou či wi-fi, by sme v našom meste s radosťou privítali. Po krátkej prezentácii, v ktorej nám pán viceprimátor vysvetlil hlavné ciele tohto konceptu, prišiel čas na diskusiu. Táto téma študentov očividne zaujala, pretože neváhali a začali klásť rôzne doplňujúce otázky. Pre naše mesto je to do budúcna veľká príležitosť a všetci dúfame, že tento projekt uspeje a my budeme mať čo najskôr možnosť žiť v krajšom, novšom a modernejšom Poprade.
— Martina Mergová, III. A