Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
 
Súkromné gymnázium (Life Academy) sa aj tentoraz pripojilo k oslave Svetového dňa dobrosrdečnosti, ktorý sa 13. novembra slávi po celom svete.
Aktívni prváci už ráno každého prekvapili pekným citátom a cukríkom na skrinke. Rozdávali „objatia zadarmo“ a povzbudzovali ostatných zapojiť sa do konania dobrých skutkov napísaných na kartičkách. Kto splnil úlohy a navyše sa aj odfotil, mohol byť vyžrebovaný a získať sladkú odmenu.
Aj tieto aktivity prispeli k tomu, že dnešný deň prebehol na súkromnom slovensko-anglickom bilingválnom gymnáziu vo veľmi príjemnej atmosfére.
— LA