Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
V októbri sa gymnazisti z Life Academy zapojili do projektu zameraného na podporu čítania a nadväzovania kontaktov medzi školami z rôznych regiónov Slovenska, ale i z Česka, ktorý už po ôsmykrát vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Našou partnerskou školou pre osemročné gymnázium bolo Gymnázium I. Kupca v Hlohovci, bilingválna sekcia získala za partnera Gymnázium v Pezinku. Úlohou žiakov bolo v priebehu októbra na hodinách slovenského jazyka zhotoviť ľubovoľnou technikou záložky do knihy. Témou pre mladších žiakov bol Tajuplný svet knižných príbehov a starší študenti mali za úlohu predstaviť literárne osobnosti nášho regiónu.
Práca žiakov sa začala výberom tej správnej knihy, ktorú chceli predstaviť a odporučiť iným. Všetci sa snažili do vytvorenej záložky vložiť jedinečný príbeh, ktorý by zaujal ich budúcich kamarátov.
Hotové záložky sme zaslali partnerským školám spolu s materiálmi o našej škole a meste, s naším školským časopisom a do Pezinka sme zaslali i knihu regionálneho autora Jána Milčáka.
Vďaka záložkám, ktoré sme z partnerských škôl dostali, sme spoznali nových autorov a knihy, ktoré si v budúcnosti veľmi radi prečítame.
— Jana Markóčiová, Mária Benčatová