Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Vedecká konferencia u Dobrodruhov bola o domácich miláčikoch, vlkoch dravých a zvieratách z doby ľadovej. Žiaci si dokonca svojich domácich miláčikov priniesli a je vidieť, že o nich veľa vedia a príkladne sa o nich starajú. Všetkým patrí veľká pochvala.