Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Ani v škole v prírode sme nezaháľali a pokračovali sme v atletických súťažiach, kde mala každá trieda svojho víťaza. Tí boli ocenení aj medajlami. Aj napriek nie veľmi prijaznivému počasiu sme si to všetci užili naplno.