Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
V tomto týždni sme v skupinách zložených z členov rôznych tried od prímy až po štvrtákov skúmali vplyv cestovného ruchu na životné prostredie. Tejto environmentálnej témy sme sa zhostili prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení, ktoré pre nás pripravili pani učiteľky. Blokom nás sprevádzali starší spolužiaci z III. A. Presúvali sme sa z domáceho prostredia – lesa a skončili sme v predsedajúcej krajine Európskej únie. Ako prvý sme kreslili vlastný les, pričom sme mali využiť rôzne typy značiek stromov. Spoznávali sme stopy zvierat ich hlasové prejavy, prešli sme aj do vodného prostredia medzi ryby a vodný hmyz. Naučili sme sa, že pri návšteve lesa je potrebné rešpektovať živé organizmy. Zaujímavá bola pre nás aj ďalšia aktivita, ktorá preverila našu znalosť euromincí v eurozóne. Poslednou úlohou bolo vypracovať projekt, resp. naplánovať 4-dňový výlet na Malte. Aktivity sa nám veľmi páčili, tešíme sa na ďalšie. 🙂