V triede Pozorovateľov sme pripravili vianočnú oslavu učenia.

Šikovní prváci ukázali svojim rodičom ako pekne už vedia čítať a počítať. Predviedli  ako zvládajú triedne postupy a základné sociálne zručnosti. Spoločne sme si zaspievali vianočné koledy a popriali pri spoločnej hostinke “Merry Christmas“.