Zorganizovať takú Vianočnú oslavu učenia to nie je len tak… Všetko treba včas naplánovať, pripraviť, nacvičiť, nastrihať, napísať. Aj circle time, aj úlohy pre hviezdne rodinky, aj prácu so zaujímavými otázkami, aj odmeny pre hviezdne rodinky, aj vianočný program a ešte aj občerstvenie s prekvapením – obrovskou tortou v tvare snehuliaka. Námorníci to všetko zvládli perfektne…