Tento rok sme sa znovu zapojili do výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC, kde sa nám podarilo získať cenu za kolekciu.
Bádatelia boli pri odovzdávaní cien a na chvíľu sa ocitli v Anjeličkove.