Dňa 8. 2. 2016 na našej škole prebehlo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Zúčastnili sa na nej žiačky :
2. ročník:Sophia Miháliková, Gabika Baranová, Sára Schonwiesnerová
3 .ročník Lea Fedorová, Daniela Chocholová, Simona Dinhová,
4. ročník Viktória Meriačová,
5. ročníka Natália Kukurová
6. ročníka Gabriela Kiovská
Prednesy všetkých zúčastnených boli pekné, veľmi sa všetky dievčatá snažili a patrí im za to veľké ocenenie.
Víťazkou sa stala Daniela Chocholová, na druhom mieste sa umiestnila Lea Fedorová a tretia bola Sophia Miháliková.
Našim víťazkám BLAHOŽELÁME a Danielke držíme palce na obvodnom kole 24. 2. 2016 v Podtatranskej knižnici v Poprade.