Takéto krásne modely svojich domov si cestovatelia priniesli v rámci projektu z prírodovedy: DOM SNOV. Všetky domy sú skvelé a jedinečné.
Každý si svoju prácu odprezentoval a opísal nám, ako pri práci postupoval- čo bolo na stavbe domu najľahšie a naopak,čo im robilo obtiaže.
Samozrejme chceme poďakovať aj rodičom, ktorí svojim deťom aktívne pomáhali a tým mohli s deťmi stráviť plnohodnotný čas, ktorého máme v dnešnej dobe tak málo.