10. februára sa naši žiaci Juraj Liška (4.A) a Filip Németh (5.A) zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku, kde obsadili krásne 2. a 3. miesto. Chlapci, blahoželáme!