V Life Academy sa opäť dobro násobilo. Tento raz ako HAPPY CHRISTMAS FEET. Vyše 200 párov vyzbieraných topánok a množstvo hygienických potrieb sú dôkazom vašej ľudskosti. Vďaka rodičom i študentom sme ich venovali Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach pre všetkých, ktorí túto pomoc potrebujú. ĎAKUJEME!