Žiaci Súkromnej základnej školy LIFE ACADEMY z Popradu získali cenu za kolekcie v populárnej výtvarnej súťaži „Anjel Vianoc“. Ceny si prebrali priamo v Tatranskej galérii v Poprade. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré deti pripravovali: Marianke Červeňovej a Ivetke Brejčákovej. Sme na Vás hrdí!