V Poprade sa každoročne koná propagačná akcia, počas ktorej sa môžu rodičia, žiaci, výchovní poradcovia a široká verejnosť informovať o možnostiach štúdia na stredných školách regiónu. V tomto roku sa Burza práce a informácií konala 1. 10. 2015 v priestoroch športovej haly Aréna v Poprade a samozrejme, zúčastnili sme sa na nej aj my. Naši študenti spolu s výchovnou poradkyňou školy Mgr. Veronikou Chmurovou a anglickou lektorkou Nozuko Jakubociovou predstavili  všetkým záujemcom našu školu, jej študijné odbory, špecifiká i možnosti, ktoré záujemcom o štúdium ponúkame.
V Aréne sme strávili príjemný deň v spoločnosti možno aj našich budúcich študentov.