Aj my sme oslávili Európsky deň jazykov! Najstarší žiaci gymnázia si pre svojich mladších spolužiakov pripravili rôzne aktivity, v ktorých si precvičili nielen svoje komunikačné schopnosti,  ale aj svoju vlastnú šikovnosť. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli, že učenie sa cudzích jazykov je nesmierne dôležité!