23.- 26. marca 2015 sa zúčastnili učiteľky z našej školy Ivana Jašková a Alexandra Kirňáková na prípravnej návšteve projektu medzinárodnej spolupráce so školou Skagerak International School v Sandefjorde v Nórsku. Stretli sa so zástupcami nórskej školy a nadviazali kontakty pre ďalšiu spoluprácu.
Veríme, že naša spolupráca sa bude úspešne rozvíjať a v budúcnosti navštívime Nórsko so žiakmi našej školy.