Žiaci 4. ročníka sa 27. marca 2015 zúčastnili na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.
V odbore cestovný ruch a gastronómia našu školu reprezentovala Veronika Hulková a v odbore pedagogika, psychológia, sociológia nás reprezentovali Andrej Jurčo, Adam Novosad a Petra Pauerová.
S prácou Región Spiš a jeho ukryté turistické pamiatky sa Veronike podarilo získať 1. miesto, z ktorého postupuje na celoštátne kolo do Piešťan.
Blahoželáme!