Aj keď sa v Life Academy hráme aj počas letných prázdnin, symbolicky sme školský rok 2013/2014 ukončili výletom do Tatranskej Lomnice.
Navštívili sme múzeum, urobili si piknik v krásnej prírode, schladili sa zmrzlinou, no najväčším zážitkom bola pre mnohých jazda električkou.