Fantastický úspech dosiahol Pozorovateľ Paľko Bartoš na krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Získal tretie miesto. Svojím výkonom očaril porotu a jeho nezabudnuteľný prednes neostal bez odozvy. Báseň Neviditeľné auto, viditeľný strom od Miroslava Válka si získala srdcia rovnako ako Paľkovo famózne poňatie tohto textu. Srdečne blahoželáme!