Trieda Vševedkov zažila deň plný zázrakov, keď sa naša trieda zrazu premenila na laboratórium pokusov. S obrovskou zvedavosťou sme sa pustili do skúmania prírody prostredníctvom rôznych experimentov a odhadov. Naše prvé skúšobné odhady sa týkali napríklad toho, či bude mandarínka plávať na hladine vody so šupkou alebo bez nej. Zaujímali sme sa aj o to, ktorá sviečka bude horieť dlhšie a čo za tým je. Neskôr sme sa venovali aj zaujímavým pokusom s čiernym korením a purom a sledovali fascinujúce reakcie. No to nebolo všetko! Na záver sme dokonca vytvorili farebné tornádo, ktoré nás úplne nadchlo svojou živosťou a farebnosťou. Bolo to nielen zábavné dobrodružstvo, ale aj zaujímavý spôsob, akým môžeme objavovať a chápať prírodu okolo nás. Takéto skúmanie a objavovanie nám otvára nové obzory a pomáha nám lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.