Každý človek, ktorý sa o niečo usiluje, občas potrebuje získať novú inšpiráciu a motiváciu. Skvelou možnosťou, ako ich získať pri tvorbe školského časopisu, je zúčastniť sa celoslovenskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero. Už 30 rokov ju organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. O tom, že ide o najprestížnejšiu súťaž na Slovensku, svedčí aj to, že sa do nej tohto roku prihlásilo 63 stredoškolských a vysokoškolských časopisov, 21 online projektov a 82 novinárov. Je skvelé, že počas tejto súťaže nejde len o hodnotenie a porovnávanie kvality jednotlivých časopisov medzi sebou. V prvom rade je toto dvojdňové stretnutie mladých novinárov vo Zvolene naplnené s príjemnou a tvorivou atmosférou, mnohými podnetnými stretnutiami so zaujímavými ľuďmi, s odborníkmi z novinárskej praxe, ktorí sa ochotne so študentmi podelia so svojimi skúsenosťami. A čo si tohto roku odnášame zo Zvolena my? Striebornú cenu RTVS za náš časopis Life in the Academy, inšpiráciu na nové články, rubriky i rady, ako našu doterajšiu prácu ešte vylepšiť a v neposlednom rade aj nové kontakty a priateľstvá. Link na reportáž o Štúrovom pere 2024: Správy RTV