Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich majú odložené nielen v poličke, ale aj v srdci. Marec je Mesiacom knihy, preto sme aj my v Life Academy venovali týždeň knihám a aktivitám, ktoré boli s nimi spojené. Žiakov prvého stupňa aj tento rok navštívili rodičia i starí rodičia, ktorí si našli čas a prišli im prečítať z každého rožka troška. Veľkým prekvapením pre žiakov bola beseda s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Vďaka nej sme sa na chvíľu preniesli do krásnych rozprávkových príbehov. Posledný deň sme si vypočuli zaujímavé príbehy z kníh svojich spolužiakov. Všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu, pretože čítať pred publikom nie je ľahké. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a obohatili nás svojimi príbehmi.