V materskej škole sa malí umelci zapojili do súťaže Anjel Vianoc a svojimi kreatívnymi technikami vytvárali nádherné anjelské diela. Výsledky ich úsilia teraz žiaria v Tatranskej galérii, kde je výstava otvorená až do 29. februára 2024. Veľká radosť však neprichádza len z výstavy, ale aj z úspechu, ktorý sme dosiahli. Jurkovi Svientymu z triedy Vševedkov sa podarilo získať čestné uznanie. Je to úspech pre našu malú triedu a dôkaz toho, že talent a tvorivosť detí si zaslúžia pozornosť. Pozývame vás do Tatranskej galérie, kde môžete obdivovať nielen anjelíkov, ale aj šikovných mladých umelcov, ktorí ich stvorili.