V novembri sa v triedach nášho gymnázia uskutočnilo školské kolo 26. ročníka Olympiády ľudských práv. Vyhlasovateľom a organizátormi sú MŠVVaŠ SR, OLYMP, o. z. & Celoštátna komisia OĽP, UNESCO Chair for Human Rights Education a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Do 26. ročníka Olympiády ľudských práv s nosnou témou ĽUDSKÉ PRÁVA: HRÁDZA PROTI NENÁVISTI sa zapojilo 18 študentov 2. až 5. ročníka bilingválneho gymnázia. Študenti absolvovali v online forme vedomostný test. Úspešnými riešiteľmi boli siedmi študenti. Víťaz školského kola Michael P. sa vo februári zúčastní na krajskom kole OĽP v Prešove. Víťazovi srdečne gratulujeme a držíme mu palce, aby v silnej konkurencii ukázal svoje vedomosti a schopnosti, ostatným ďakujeme za účasť.