Je to tak. Stromy pri našej škole dostali nové oblečenie. Je pekné, farebné a mäkkučké, až nás to láka tieto stromy objať. Nebola to ľahká cesta, no projekt sa nakoniec vydaril. Za výdatnej pomoci rodičov a učiteľov sme nazbierali vlnu i hotové výrobky. Pred obliekaním sme museli stromy najprv pomerať , aby sme mali predstavu, aké veľké šaty potrebujú. Meranie nám šlo od ruky, potom sme pozbierali opadané lístie a začali zošívať kúsočky vlnených štvorcov. Zvládli sme to i s prispením šikovných rúk mamičiek a babičiek. Obliekanie nám trvalo tri dni, pretože v prvý deň nás vyhnal dážď, potom ľadový severák, ale nakoniec sme to zvládli.