Viete komu patrí deň 13.november? Naši predškoláci to už vedia. Tento deň patrí Medzinárodnému dňu nevidiacich. Vševedkovia najprv vykonávali každodenné aktivity a vzápätí si tie isté aktivity skúsili so zaviazanými očami, a tak svet a bežný deň vnímali úplne inak. Vyskúšali si orientáciu v triede pomocou bielej paličky, aj za pomoci kamaráta, ktorý im nahradil ich oči. Zrazu bežná aktivita bola pre nich náročná a tá chvíľka bola tmavá. Pri takýchto aktivitách si uvedomili, aké sú zdravie a zrak dôležité. Nezabúdajme na to ani my, tešme sa z maličkostí, akými sú úsmev našich deti či prvý sneh na našich horách.