V týždni 6.-10.novembra 2023 na pôde Súkromnej spojenej škole, Rovná 597/15, Poprad prebehla celoslovenská súťaž z informatiky – iBobor. V základnej škole sme sa do súťaže zapojili v kategóriách DROBCI – 3. ročník ZŠ, BOBRÍCI – 4. a 5. ročník ZŠ, BENJAMÍNI – 6. a 7. ročník ZŠ, KADETI – 8. ročník ZŠ, za gymnázium nás reprezentovali študenti v kategórii JUNIORI – 1. a 2. ročník. V školskom roku 2023/2024 sa súťaže zúčastnilo 129 965 súťažiacich. Každá veková kategória súťažila v pridený deň, kedy vypracovávali zadanie v škole on-line pod dozorom pedagóga. Súťaž začínala kategóriou KADETI V kategórii Kadeti súťažilo 24 383 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 154, úspešných riešiteľov je 7 540 (30,92%). Priemer získaných bodov je 41,9 (z 80); medián je 42,65. Z 13 súťažiacich našej školy máme jedného úspešného riešiteľa – Martin Hutár z VIII.V s počtom bodov 60,67. Kategória DROBCI V kategórii Drobci súťažilo 25 927 súťažiacich Plný počet bodov dosiahlo 560 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 6 768 (26,10%). Priemer získaných bodov je 34,34 (zo 72); medián je 32. Zo 14 súťažiacich sa podarilo uspieť štyrom žiakom III.P triedy – Max Petrík 60 bodov, Anna Akuratná a Viktor Beňo obaja po 56 bodov, Kamila Bednarčíková 48 bodov. Kategória BENJAMÍNI Streda 8. novembra bola určená Benjamínom. V kategórii Benjamíni súťažilo 28 937 súťažiacich Plný počet bodov dosiahlo 169 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 7 159 (24,74%). Priemer získaných bodov je 38,11 (z 80); medián je 37,33. V tejto kategórii z 27 súťažiacich šťastie prialo trom žiakom zo VI.B – Mykhailo Shpak 71 bodov, Alan Košút 70,67 bodov, Lukáš Berlanský 53,34 bodov a 3 žiakom VII.P triedy – Emma Klocoková 56 bodov, Hugo Hamza 55,33 bodov, Ondrej Zoričák 50,67 bodov. Kategória JUNIORI V kategórii Juniori súťažilo 12 033 súťažiacich Plný počet bodov dosiahlo 45 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 2 084 (17,32%). Priemer získaných bodov je 34,36 (z 80); medián je 33. V najsilnešie zastúpenej kategórii v rámci našej školy – 39 študentov zaznamenali úspech dvaja študenti – Šimon Sedlák 53,67 bodov z II.A a Šimon Polin 53,33 bodov z I.A gymnázia. Posledný deň pracovného týždňa patril súťažiacim najpočetnejšej kategórie BOBRÍCI. V kategórii Bobríci súťažilo 33 254 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 1 240 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 14 941 (44,93%). Priemer získaných bodov je 54,01 (z 96); medián je 56. Tak ako na Slovenku, aj v našej škole táto kategória zaznamenala najvyšší počet úspešných riešiteľov. Z 26 súťažiacich úspech zaznamenalo 18 z nich: Cihat Ege Akdere IV. M – 92b, Adam Bobáľ V. C – 88b, Dávid Kapraň V. C – 87b, Margaréta Beňová V. C – 87b, Zara Ondrejčíková IV. M – 84b, Veronika Kononko V. C – 84b, Lilien Kubicová IV. M – 80b, Michal Rastislav Šramko IV. M – 76b, Michal Berlanský IV. M – 76b, Varvara Nikipielova IV. M – 72b, Barbora Babony IV. M – 72b, Sofia Kalafutová IV. M – 72b, Peter Mocik IV. M – 71b, Liliana Múdra V. C – 68b, Dorota Burgerová IV. M – 68b, Dahlia Kŕčová V. C – 66b, Ondrej Žemba IV. M – 66b. V tejto kategórii máme aj súťažiaceho s plným počtom bodov 96 – je ním Tomáš Mrázek z V.C, z čoho sa veľmi tešíme a špeciálne GRATULUJEME. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! Zúčastnených oceňujeme, že sa pri prekonávaní prekážok nevzdávali a dokázali ísť až za hranice svojho komfortu. Veríme, že im aj táto skúsenosť priniesla niečo nové.