Vo štvrtok 12.10.2023 sa v priestoroch SSOŠ služieb v Poprade-Veľkej konala Burza stredných škôl a naša Life Academy sa, samozrejme, odprezentovala tiež. Všetko o štúdiu na gymnáziu, ale aj o mnohom inom našim budúcim potenciálnym žiakom porozprávali Lucka Harabinová so Sárou Kandravou z V. A a z tretiakov sa o to zaslúžili Tamara Kováčová a Denis Maceják. V takomto formáte prezentovania študijných odborov (nielen našich) vidíme veľký potenciál a preto ďakujeme organizátorom za príležitosť prezentovať sa a rovnako za pomoc poskytnutú žiakom deviatych ročníkov pri výbere vhodnej strednej školy. Aj naši deviataci z 9. N a 9. P sa zúčastnili a získali mnoho informácií v jednom čase, na jednom mieste. Ostáva nám už len držať im prsty pri výbere tej správnej cesty.