10. a 12. októbra 2023 sa uskutočnila exkurzia študentov Súkromnej spojenej školy do Štátneho archívu v Poprade. Okrem bežných otázok, ako funguje archív, koľko kilometrov listín má a čo obsahuje, sa študenti 2. a 5. A dozvedeli zaujímavé informácie o najvzácnejších dokumentoch (Erbovej listine mesta Kežmarok), pečatidlách či o tom, ako a prečo vznikajú kópie listín. Chceme poďakovať PHDr. Zuzane Kollárovej, PhD. za sprevádzanie a dlhoročnú obetavú prácu pre študentov, učiteľov či bádateľov.