Pohybom k pevnému zdraviu – u nás sa hýbeme veľa a radi. Beh, hod loptou, skok do piesku už zvládame výborne, tak sme sa so Vševedkami rozhodli spoločne vyskúšať obratnosť na kolobežkách. Samozrejme sme nemohli zabudnúť na pravidlá cestnej premávky a bezpečnostné prvky, s ktorými sme sa zoznámili počas dopravného týždňa. “Prilby nasadiť!” …a hurá, celá trieda vyrazila na ihrisko ukázať svojim kamarátom, ako im to ide pomedzi prekážky, ktorá kolobežka je tá najrýchlejšia. Všetko sme spolu zvládli a prišli sme na to, že Vševedkovia sú veľkí športovci.