Na vedeckej konferencii sa v školskom kole zúčastnili tí najlepší vedci a bádatelia z celého prvého stupňa. Z každej triedy mohli postúpiť iba dvaja žiaci. Prváčikov reprezentovali Terezka Zoričáková a Olívia Pametická. Za druháčikov to boli Paľko Bartoš a Anička Akurátna. Z triedy Mudrlantov postúpili Peter Môcik a Ege Akdere. No a štvrtákov reprezentovali Miška Kubíková a Megy Beňová. Sledovať prezentácie detí bol úžasný zážitok, všetci podali svoj najlepší osobný výkon a my im blahoželáme.