Aj v tomto školskom roku si naše deti zo Súkromnej materskej školy Life Academy užili dopoludnie plné zábavy a športu na Športovej olympiáde detí materskych škôl v Poprade. Nechýbala prísaha, olympijský oheň, rozcvička a podpora od našich predškolákov. Tí hneď ráno pripravili pre našich športovcov transparenty a podporovali ich počas celej olympiády. Športovú zdatnosť si preverili v skoku do diaľky z miesta, behu na 30 m a v hode do diaľky. Našu materskú školu reprezentovali za mladšie deti: Alexandra Štefaňáková, ktorá vybojovala 3 miesto v svojej kategórii a Marcus Martinko. Za staršie deti: Alžbetka Tichá a Dávid Kopper. V celkovom umiestnení skončila naša materská škola na 7.mieste. Tento deň plný pohybu sme zakončili sladkou odmenou.