Aby považovali mladí ľudia vzdelávanie za zmysluplné, je potrebné zmiešať niekoľko prísad. Dôležité je využiť aktivity, ktoré prebudia ich záujem, vytvoriť prostredie plné dôvery a bezpečia, aby sa nebáli prejaviť svoje názory, diskutovať a prezentovať nové nápady. Odporúča sa osobne navštíviť miesto, o ktorom sa učia a využiť prítomnosť odborníkov z praxe na preberanú tému. Nové informácie, ktoré sú užitočné a čo najviac využiteľné v reálnom živote, je potrebné prepojiť s ich predchádzajúcimi poznatkami. Sme veľmi radi, že sa nám toto všetko podarilo spojiť v zaujímavom a veľmi prínosnom zážitkovom finančnom vzdelávaní, ktoré organizuje Národná banka Slovenska v priestoroch svojej expozitúry v Košiciach. Naši tretiaci najprv uvažovali nad svojimi silnými stránkami, ktoré im pomôžu pri získavaní budúceho povolania. Neskôr si prakticky vyskúšali rôzne profesie, na chvíľu sa stali záchranármi, učiteľmi matematiky, lesníkmi, architektmi, grafikmi či manažérmi. Ich úlohou bolo splniť zadanie, za ktoré dostali plat v určitej výške. Ten potom rozdelili medzi povinné výdavky vo svojich rodinných rozpočtoch. Všetky skupiny hospodárili vyrovnane a veľmi rozumne, nikto sa nemusel zadlžiť nevýhodnými pôžičkami. V budúcnosti nás spoločne čakajú aj ďalšie moduly tohto zmysluplného vzdelávania zamerané na finančné plánovanie, investovanie, dôchodok a Money Mindset .