,,Voda, základ života!“ Týmto heslom odštartovala tohtoročná súťaž BOTANIKIÁDA, ktorá je určená pre žiakov piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Medzi týmito školami nechýbala ani Life Academy, ktorú reprezentovali Tamarka Čilliková a Linda Turočeková z V.B triedy. Pre súťažiacich bolo pripravených šesť stanovíšť, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady v Košiciach. Ich úlohou bolo vyriešiť problémové úlohy, kde si overili nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti, ako napríklad poznávačku rastlín a sadenie rastlín do kvetináčov. Tamarke a Linde ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.