Do Life Academy zavítali lektori z organizácie Škola hrou so svojou Chemicko-fyzikálnou šou. Okrem kúzelníckych trikov s miznúcou vodou v polyakryláte sodnom sme sa pokúsili zapáliť školu najskôr zapaľovaním horľavého plynu v saponátovej pene. O tom, že bol pokus príliš bezpečný, svedčí nielen to, že budova školy naďalej stojí, ale aj to, že takto pripravenú penu bolo pod odborným dohľadom bezpečné si nabrať a zapáliť priamo na ruke. Škola prežila a diváci zažili aj výbuch balónov napustených vodíkom. Pri pohľade na tento experiment sme si zaspomínali na slávne vzducholode. Okrem výbuchov sme však pozorovali aj mnohé farebné zmeny pri chemických reakciách. Videli sme jódové hodiny, ktorých priesvitný roztok zmení farbu na sýtočiernu priamo počas nalievania a postupnú zmenu farby roztoku hypermangánu idúcu cez šesť rôznych sfarbení. S magnetickými vlastnosťami železných pilín sme sa pohrali pri ich namočení v liehu a pri výrobe magnetického slizu. V oboch prípadoch sú piliny priťahované stálym magnetom a v liehu dokonca demonštrujú tvar magnetických indukčných čiar. V závere šou sme sa ponorili do hmly, ktorou sme pomocou špeciálneho bubna demonštrovali vznik toroidných vírov – koliesok dymu. Šou sa síce skončila presne v čase, keď mala, ale každému z divákov pripadala príliš krátka. Preto veríme, že takáto akcia nebola u nás poslednýkrát.