Naša spoločnosť sa neustále mení a ak chce byť človek úspešný, musí sa týmto zmenám prispôsobiť. Možno ste už počuli o zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre mladých ľudí, ktorí chcú byť pripravení na vysokú školu či zamestnanie v 21. storočí. Patrí tu v prvom rade kritické myslenie, tvorivosť, riešenie problémov, informačná a technologická gramotnosť a veľmi dôležité sú i komunikačné zručnosti. Toto všetko v našich žiakoch rozvíjajú ročníkové práce, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Žiaci počas celého školského roka pracujú pod vedením vybraného konzultanta na práci a jej záverečnej prezentácii. Najlepší z každej triedy postupujú do školského kola, ktoré bolo aj v tomto školskom roku prehliadkou skvelých a mimoriadne vyrovnaných výkonov. Vďaka nim sme sa presunuli do ríše Inkov, Mayov a Aztékov, do obdobia socializmu na Šuňave i v celej ČSSR, precestovali sme anglicky hovoriace krajiny, počuli sme o príčinách leteckých katastrof, o histórii fotografie, črevnom mikrobióme a botulotoxíne, venovali sme sa aj interpretácii literárnych diel a spoznali sme zaujímavé osobnosti španielsky hovoriacej časti sveta. Ďakujeme všetkým konzultantom za kvalitnú prípravu prezentujúcich. Mená víťazov školského kola sa spolu dozvieme v júni na slávnostnej akadémii LAMIS.