„Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“ Paulo Coelho V našej triede 2.P spájajú svoje sily Pozorovatelia. Vyučovacie hodiny sa nesú v duchu spolupráce, priateľstva, starostlivosti. Druháci sa učia spájať sily, pomáhať si navzájom, formovať svoje priateľstvá, počúvať sa a spoločne tvoriť. Spoluprácu sa snažia využívať na všetkých vyučovacích hodinách. Aj preto dosiahli nie jeden spoločný cieľ a vždy sa im podarí vytvoriť niečo výnimočné.