Hŕstka mladých ľudí sa rozhodla stráviť predĺžený víkend tak, že opustia svoju “zónu komfortu” a prežijú na vlastnej koži svoju prvú light cvičnú expedíciu DofE 2023 pre zlatú a striebornú úroveň. Pre niektorých to bola jedna z prvých skúseností a pokusov prežitia v prírode a v súlade s prírodou.  Čakalo ich stavanie stanov, zakladanie ohňa bezpečným spôsobom, príprava teplého jedla, prežitie v prírode, tímovo si navrhli trasu svojej “ostrej” Kvalifikačnej dobrodružnej expedície, zvolili svoje roly v tíme, zvážili všetky riziká, ktoré ich čakajú, hľadali a našli spôsoby, ako týmto rizikám predísť, praktickým spôsobom si zopakovali zásady prvej pomoci počas expedície. Prežili nízke teploty, dážď aj vietor. Denis a Tamara úspešne založili oheň bezpečným spôsobom a na prvý pokus (po prvýkrát v histórii expedícií LA). Laura, Simona a Alexandra zvíťazili v súťaži prípravy improvizovaných nosidiel na transport zranených. Niektorým sa možno samotná expedícia zdala príliš ľahká, a iným zase naopak dosť náročná. Víťazmi sú všetci účastníci, prežili bez zranení a vrátili sa domov včas. Vďaku a uznanie si zaslúžia nielen účastníci, ale aj pán učiteľ Andráš, pán učiteľ Kukla (školitelia a hodnotitelia expedícií DofE), a, samozrejme, aj všetci tí, ktorí nám pomohli a sprostredkovali možnosť uskutočniť túto akciu v areáli Krásnych Sadov v Mlynici.