Keď sa konečne oteplilo, spoločne s Mudrlantmi sme strávili popoludnie v krásnej Spišskej Sobote. V priestoroch knižnice sme sa inšpirovali aktuálnou výtvarnou výstavou. Dorotke sa veľmi páčila kresba zvieracieho oka. “Evičkaaaa, to je krásne, to musíte vidieť”. Nie je novinkou, že umenie má vysoko pozitívny účinok na charakterovú stránku detí. Preto našich žiakov vedieme k vnímaniu umenia, aby sa zvyšovala miera empatie voči iným, aby ich umenie obohacovalo a viedlo k výchovnej estetike. Pretože krásno je všade okolo nás, len sa treba vedieť dívať. Svoje dojmy z výstavy sme ešte rozobrali v cukrárni pri koláčiku. To bola naša sladká bodka za skvelým dňom.