Kde bolo, tam bolo… Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami … Aj takéto vety zneli tento týždeň na 1. stupni v Life Academy, v envirotriedach a aj v špeciálnych triedach. A nielen to. Bol to “Týždeň hlasného čítania” a aktivít spojených práve s čítaním. Navštívili sme knižnicu v Spišskej Sobote a v Poprade, kde pre nás mali pripravený veľmi pekný a náučný program. Stopári z Krásnych Sadov absolvovali aj slávnostný zápis prvákov do knižnice. Popritom sa spolu so Zvedavcami zúčastnili besedy so spisovateľkou Markou Staviarskou a ilustrátorom Petrom Holešom. Autori im predstavili svoju prácu a zodpovedali na množstvo otázok, ktoré sa žiaci pýtali, pretože mnohí z nich túžia po vlastnej tvorbe. Nechýbali ani návštevy v triedach. Pýtate sa aké? Tak mi dovoľte, aby som sa touto cestou poďakovala všetkým rodičom, starým rodičom, dobrovoľníkom z gymnázia a ďalším hosťom, ktorí nás poctili svojou návštevou, dopriali žiakom svoj čas a prečítali im zaujímavé príbehy a rozprávky. Svojou prítomnosťou vytvorili nádherný zážitok pre budúce rozhovory. A viete, čo sa stalo vo štvrtok? Triedy sa premenili na miesta, kde sa diali neskutočné veci. Napríklad rôzne nepredstaviteľné stretnutia ako Harry Potter s Popoluškou, či Pipi Dlhá Pančucha s Avatarom. To vám boli veci! Ale jedno je isté, bol to deň plný smiechu, dobrodružstva a vzájomnej spolupráce. Navzájom sme sa predstavili a vypočuli sme si zaujímavé príbehy. Piatok bol posledným dňom, kedy nám prišli prečítať rozprávky aj starší žiaci z gymnázia a v Krásnych Sadoch zase žiaci boli čítať svojim malým kamarátom zo škôlky. Všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu, pretože čítať pred publikom nemusí byť vôbec jednoduchá úloha. Ďakujem všetkým za spoluprácu.