Mudrlanti zavítali do Tatranskej galérie, aby mohli byť bližšie k umeniu. Na výstave bolo množstvo krásnych podôb anjelov očami detí a mladých ľudí. Videli sme anjelov nielen znázornených na výkrese, ale aj na keramike, kameňoch, dreve a dokonca aj textilných anjelov. Každému sa páčilo niečo iné, niekoho zaujali farby, formát práce, materiál či celkový pocit a dojem z detskej tvorby. Každé umenie by malo inšpirovať a vyvolávať emócie a my sme odchádzali z galérie s výbornou náladou plní krásnych vizuálnych zážitkov.