Po tejto otázke pani lektorky v múzeu, kde sme sa vybrali s Vedcami, sa rozprúdila živá debata. Deti spomínali, čo všetko nesmie chýbať na ich štedrovečernom stole počnúc kapustnicou, rybou, medovníčkami, bobaľkami, juškou, jabĺčkami a, samozrejme, oblátkami. Tu sa deti dozvedeli o zvykoch, ktoré dodržiavali ich prastarí rodičia – prečo dávali pod stôl sekeru, prečo gazda omotával reťaz okolo nôh stola, čo znamenala slama na podlahe i to, že žili veľmi skromne. Najviac ich však zaujalo, že vianočné oblátky piekol vždy pán učiteľ. A kým jedni piekli, iní vyrábali krásne ozdoby z orechových škrupín. A čo s oblátkami? Nuž, keď si ich upiekli, tak si ich aj zjedli.