Dnešná hodina patrila opäť pokusom. Zapájali sme elektrické obvody zo žiackej stavebnice obvodov, a tak sme si zopakovali ich základné prvky. Úvod magnetizmu patril magnetickým indukčným čiaram. Tie sme pozorovali prostredníctvom kovových pilín a rôznych druhov magnetov. Overili sme si, že magnetické indukčné čiary znázorňujú magnetické pole okolo magnetu a ich hustota určuje silu magnetického poľa. Zaujímavé…

Tímea Chovanová, III. A