V týždni 7.-11.novembra 2022 na pôde Súkromnej spojenej škole, Rovná 597/15, Poprad prebiehala celoslovenská súťaž z informatiky – iBobor. Zúčastnili sme sa všetkých kategórií počnúc najmladšími DROBCI – 2. a 3. ročník ZŠ, BOBRÍCI – 4. a 5. ročník ZŠ, cez 2. stupeň ZŠ BENJAMÍNI – 6. a 7. ročník ZŠ, KADETI – 8. ročník ZŠ až po gymnázium – JUNIORI – 1. a 2. ročník a najstarší SENIORI – 3. ročník gymnázia. V školskom roku 2022/2023 sa na súťaži zúčastnilo 124 574 súťažiacich. V pondelok 7. novembra súťažilo 22 385 Kadetov (žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ). V rámci tejto kategórie uspelo 8 524 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 251, úspešných riešiteľov je 8 524 (38,1%). Priemer získaných bodov je 44,18 (z 80); medián je 44,35. V kategórii KADETI sa podarilo uspieť dvom žiakom 8.N triedy – Kataríne Hudáčovej a Oliverovi Korbelovi, obaja s percentilom* 84,69%. 8. novembra súťažilo 24 566 Drobcov (2. a 3. ročník ZŠ) a 5 918 Seniorov (3. a 4. ročník SŠ). V kategórii DROBCI súťažilo 24 566 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 242, úspešných riešiteľov je 4 400 (17,91%). Priemer získaných bodov je 31,6 (zo 72); medián je 31. V tejto kategórii sme v rámci našej školy získali najviac úspechov. Uspeli až 6 žiaci z 3.M: Lilien Kubicová 94,04%*, Varvara Nikipielova 94,04%*, Michal Rastislav Šramko 92,73%*, Michal Berlanský 87,65%*, Zara Ondrejčíková 87,48%*, Cihat Ege Akdere 82,64%*. Streda 9. novembra bola určená Benjamínom. Súťažilo 27 676 žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ. V kategórii Benjamíni súťažilo 27 676 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 80, úspešných riešiteľov je 4 220 (15,25%). Priemer získaných bodov je 33,50 (z 80); medián je 32. V tejto kategórii šťastie prialo trom žiakom VI.P – Patrícia Fedorová 99,71%*, Daniella Caffrey 90,34%*, Emma Klocoková 84,85%* a jednému žiakovi VII.V Martinovi Hutárovi 94,7%*. V piatok 11. novembra súťažilo 32 369 Bobríkov (4. a 5. ročník ZŠ). V kategórii Bobríci súťažilo 32 369 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 166, úspešných riešiteľov je 6 788 (20,97%). Priemer získaných bodov je 42,8 (z 96); medián je 40. Ani táto kategória neostala bez úspešných riešiteľov. Krásne zabodovali dvaja žiaci zo IV.C Adam Bobáľ (80 bodov) a Tomáš Mrázek (78 bodov) čo ich vynieslo medzi prvých 5% najlepších v kategórii BOBRÍCI. Nezaostali ani Bobríci z V.B – Tobias Garančovský 94,11%*, Mykhailo Shpak 84,02%*, Nicole Garneková 84,02% *. Všetkým úspešným srdečne blahoželáme. Zúčastnených oceňujeme, že sa pri prekonávaní prekážok nevzdávali a dokázali ísť až za hranice svojho komfortu. Veríme, že vám aj táto skúsenosť priniesla niečo nové.

*Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.